Logo

W KAŻDĄ SOBOTĘ
SKOŁOSZÓW

ORGANIZATOR: SAWA EXPO
Na terenie Giełdy Wschód obowiązują następujące opłaty:

L.p. Cena PLN
1 Opłata za stoisko handlowe 6mx6m 60,00
2 Opłata za stoisko handlowe dla posiadaczy rezerwacji 30,00
3 Metr bieżący poza stoiskiem handlowym 10,00
4 Sprzedaż samochodu 10,00
5 Sprzedaż przyczepy, motocykla 10,00
6 Opłata za sprzedaż z wózków 40,00
7 Gastronomia do uzgodnienia z Organizatorem 200,00
8 Rękodzieło, antyki, wyprzedaż garażowa, starocia w wyznaczonej przez Organizatora strefie - jeden metr kwadratowy 1,00
9 Opłata za sprzątanie stoiska handlowego w przypadku nieprzestrzegania regulaminu 10,00
10 Handlujący zbierają po sobie śmieci. Nie przestrzeganie tego przepisu spowoduje nie wpuszczenie na teren giełdy.


Istnieje możliwość rezerwacji miejsca handlowego do końca listopada 2021r.

Wjazd na giełdę odbywać się będzie według kolejności przyjazdu Handlujących przy wjeździe nr. 1. Miejsca handlowe zostaną wskazane przez obsługę giełdy zgodnie z kolejnością stoisk. O zmianie formy wjazdu na teren Giełdy Wschód poinformujemy Państwa na 7 dni przed zmianą na stronie internetowej lub w czasie pobierania opłaty targowej.

Ilość miejsc przeznaczonych pod gastronomię jest ograniczona- decyduje Organizator- zamiar przyjazdu proszę zgłosić telefonicznie. Organizator nie gwarantuje podłączenia do prądu.